Komunitní plán sociálních služeb Frýdlantska


Lokální partnerství Frýdlantsko řídí své aktivity na základě dokumentů zpracovaných v období 2016 – 2017. Jsou to:


Další informace z oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování (portál MPSV)


Informace odborných organizací, které se v ČR zabývají sociální tematikou

Vládní Agentura pro sociální začleňování
Nezávislý thinktank Institut pro sociální inkluzi
Uskupení NNO Platforma pro sociální bydlení