Handicap

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485104044
www: http://www.czplk.cz/
Centrum pro zdravotně postižené

Půjčovna kompenzačních pomůcek CZPLK, o. p. s.

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.
Sídlo: Zahradní 415/10, 460 01, Liberec
Telefon: 485 104 044
www: http://www.czplk.cz/cs/ostatni-sluzby/pujcovna-kompenzacnich-rehabilitacnich-a-didaktickych-pomucek/
charita

Charitní ošetřovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11
Telefon: 603 505 963
www: https://dchltm.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba-liberec#directory-detail

Charitní pečovatelská služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11
Telefon: 603 505 963, 731 402 461
www: www.dchltm.cz
charita

Půjčovna kompenzačních pomůcek Diecézní charita Litoměřice

Název poskytovatele: Diecézní charita Litoměřice
Sídlo: Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11
Telefon: 603 505 963
www: https://dchltm.cz/vyhledavani-v-adresari/?s=charitni-osetrovatelska-sluzba-liberec#directory-detail

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo: Fučíkova 432, Raspenava,464 01 Frýdlant
Telefon: 482319102
www: www.domovraspenava.cz

Domov se zvláštním režimem

Název poskytovatele: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Sídlo: Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 67
Telefon: 483 411 812, 778 452 050
www: www.domov-jindrichovice.cz

Intervenční centrum

Název poskytovatele: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Tanvaldská 269, 460 11 Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou
Telefon: 482 311 632, 723 248 343
www: http://intervencni-centrum.cipslk.cz/
Poradní a setkávací centrum

Klub duševního zdraví

Název poskytovatele: Město Frýdlant
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
Telefon: 724 788 793    lenkafree@gmail.com
www: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/stredisko-socialni-pece/
Nové Město pod Smrkem

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Sociální odbor

Název poskytovatele: Městský úřad Nové Město pod Smrkem - Sociální odbor
Sídlo: Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Sociální odbor, Palackého 280, 463 65, Nové Město pod Smrkem
Telefon: 482 360 350

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník– vedoucí odboru
Bc. Jitka Koutníková  - koutnikova@nmps.cz

 
Frýdlant

Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče

Název poskytovatele: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, Městský úřad Frýdlant
Sídlo: Městský úřad Frýdlant, Odbor sociálních věcí, T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT
Telefon: 488 886 705

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník - Bc. Andrea Melová - andrea.melova@mu-frydlant.cz

 

Odborné sociální poradenství – Dluhová poradna Frýdlant

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo: Tatranská 597, 460 07 Liberec III - Jeřáb
Telefon: 778442539
www: https://www.clovekvtisni.cz/

Odborné sociální poradenství – Dluhová poradna Nové Město pod Smrkem

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo: Tatranská 597, 460 07 Liberec III - Jeřáb
Telefon: 778442539
www: https://www.clovekvtisni.cz/

Odlehčovací služba terénní

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 104 044, 731 653 005
www: http://www.czplk.cz/

Odlehčovací služba pobytová

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Sídlo: Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 777 646 979
www: http://www.centrumjablonec.cz/cs/odlehcovaci-sluzba/

Osobní asistence

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485104044
www: http://www.czplk.cz/

Podpora samostatného bydlení

Název poskytovatele: FOKUS Liberec o.p.s.
Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov
Telefon: 485 163 440, 607 019 466, 607 019 465
www: www.fokusliberec.cz

Podpora samostatného bydlení

Název poskytovatele: Společnost Dolmen, z. ú.
Sídlo: nám. Českých bratří 36/1, Liberec V – Kristiánov 460 05
Telefon: 725 841 763, 776 662 676
www: www.spolecnostdolmen.cz

Raná péče

Název poskytovatele: Centrum LIRA, z.ú.
Sídlo: Matoušova 406, 460 07 Liberec
Telefon: 485 109 564. 724 400 832
www: http://www.centrumlira.cz/
tulipan

Se zdravotním omezením do práce – Frýdlant

Název poskytovatele: Sdružení TULIPAN, z.s.
Sídlo: Kostelní 9/7, 46001, Liberec
Telefon: Kateřina Seifertová - 774 450 164
Email: seifertova@sdruzenitulipan.cz
www: http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/rozvoj-pracovnich-kompetenci-ozp
tulipan

Se zdravotním omezením do práce – Nové Město pod Smrkem

Název poskytovatele: Sdružení TULIPAN, z.s.
Sídlo: Kostelní 9/7, 46001, Liberec
Telefon: Petra Suková - 775 802 270
Email: sukova@sdruzenitulipan.cz
www: http://www.sdruzenitulipan.cz/projekty/rozvoj-pracovnich-kompetenci-ozp

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Název poskytovatele: Centrum LIRA, z.ú.
Sídlo: Matoušova 406, 460 07 Liberec
Telefon: 727 834 311, 485 109 564
www: http://www.centrumlira.cz/

Sociálně terapeutické dílny

Název poskytovatele: Domov Raspenava, příspěvková organizace
Sídlo: Fučíkova 432, Raspenava,464 01 Frýdlant
Telefon: 483319102
www: www.domovraspenava.cz

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: Rytmus Liberec, o.p.s.
Sídlo: Palachova 504/7, Liberec 1, 460 01
Telefon: 485 100 626, 777 228 661
www: http://www.rytmusliberec.cz/

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: FOKUS Liberec o.p.s.
Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV-Starý Harcov
Telefon: 485 163 440, 607 019 466, 607 019 465
www: www.fokusliberec.cz

Sociální služby

Název poskytovatele: Město Raspenava
Sídlo: Frýdlantská 532,Raspenava, 464 01
Telefon: 482 360 431, 721 811 296
www: https://raspenava.cz/obcan/socialni-sluzby

Středisko sociální péče Frýdlant

Název poskytovatele: Město Frýdlant
Sídlo: Novoměstská 1065, Frýdlant, 464 01
Telefon: 482 312 196, 482 311 349
www: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/organizace-zrizovane-mestem/stredisko-socialni-pece/

Terénní pečovatelská služba

Název poskytovatele: Město Nové Město pod Smrkem
Sídlo: Švermova 301, 463 65 NovéMěsto pod Smrkem
Telefon: 482 325 141, 607 955 767
www: http://www.nmps.cz/dps.php

Tlumočnické služby

Název poskytovatele: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Sídlo: Zahradní 415/10, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 104 044 (kontaktní osoba pro Liberecký kraj: Karel Redlich, TEL/SMS 731 653 008)
www: http://www.czplk.cz/
Úřad práce

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Kontaktní pracoviště Frýdlant

Název poskytovatele: ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Kontaktní pracoviště Frýdlant
Sídlo: Železná 824, 464 01 Frýdlant
Telefon: 950132231

Kontaktní osoby:

Renata Šolcová - vedoucí KOP - renata.solcova@uradprace.cz

Zprostředkování zaměstnání
Specialista dávek Podpora v nezaměstanosti
Edita Soukupová – tel: 950 132 236, edita.soukupova@uradprace.cz

Státní sociální podpora - Ověřovatel dávek SSP a PP
Ilona Kolarovičová – tel: 950 132 271, ilona.kolarovicova@uradprace.cz

Hmotná nouze
Ověřovatel dávek hmotné nouze
Monika Mrňávková – tel: 950 132 274, monika.mrnavkova@uradprace.cz

Sociální služba, příspěvek na péči
sociální pracovník
Bc. Marcela Pavlíčková - marcela.pavlickova@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Ověřovatel dávek PnP a DOZP
Dana Maťátková – Tel: 950 132 276, dana.matatkova@uradprace.cz

Aktuální články k tématu: