Zveme Vás na první konferenci k sociální práci na Frýdlantsku, která se uskuteční 20. června 2019 v krásných prostorech Kláštera Hejnice.

V dopoledním bloku bude program zaměřen na společnou komunikaci a plánování služeb, interaktivně Vás seznámíme s místními službami. Odpolední program bude určen pro poskytovatele sociálních služeb, kdy pro ně bude zajištěn odborný blok. Pro veřejnost bude připraven veletrh organizací, které nabízejí sociální a další návazné služby na Frýdlantsku.

Kdo jsme a co děláme? Jsme MAS Frýdlantsko, z.s. (MAS – místní akční skupina), která mimo jiné realizuje projekt na podporu komunitního plánování sociálních služeb od 1.9.2017 do 31.8.2019. V projektu vzniká střednědobý plán sociálních služeb pro území 18 měst a obcí mikroregionu Frýdlantsko a systém společného financování potřebných sociálních služeb.

Konference je určena pro:

zadavatele služeb – pro starosty a zastupitele obcí

pracovníky obecních a městských úřadů

pracovníky Úřadu práce

organizace, které poskytují sociální služby

organizace, které doplňují svou činností služby sociální (z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, komunitní a volnočasové aktivity)

pečující osoby

a pro širokou veřejnost, kterou zajímá sociální práce a nabídka služeb na území Frýdlantska

 

Na konferenci je nutné se přihlásit do 14.6.2019 a to online přímo zde  – tlačítko Přihláška na konferenci (pod letáčkem).

Více informací o programu naleznete v  letáčku.

Přihláška na konferenci