Navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti

péče

V únoru 2019 byla schválena novela zákona o sociálních službách, která velice
podstatně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti,
které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná
závislost) se od dubna 2019 příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč
a od července 2019 ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u
dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.
„Populace stárne a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních služeb již
pomalu nestačí pokrýt poptávku. Navýšením příspěvku podpoříme právě ty
neformální pečovatele, kteří 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují doma o
nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV. stupni závislosti. S ohledem na
demografická data jsme přesvědčeni, že posilování neformální péče představuje
správný trend,“ sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
„Zákon pomůže 85 tisícům lidí, kteří žijí na hranici chudoby. Tento návrh jim z ní
usnadní cestu ven. Ráda bych také poděkovala senátorům, že se dnes přidali na
stranu zdravotně postižených. Ti tento klíčový pozměňovací návrh ČSSD od začátku
podporovali,“ dodala ministryně Maláčová.
V roce 2030 bude zhruba čtvrtina obyvatelstva starší 65 let. V roce 2050 to bude už
třetina obyvatelstva a každý desátý pak bude starší než 85 let. Je tedy nepochybné,
že počet klientů sociálních služeb bude stále narůstat a tuto potřebu nemohou
pokrývat jen pobytové sociální služby.
(výňatek z tiskové zprávy MPSV)

Celý článek si můžete přečíst zde.