Představujeme Vám Komunitní centrum TULIPAN! Nově otevíráme aktivity komunitního centra také ve Frýdlantu!

Sdružení Tulipan

Kdo jsme? Hlavní prostory provozu komunitního centra máme v Liberci. Organizujeme zde řadu velmi
zajímavých vzdělávacích aktivit, které usnadňují orientaci účastníků v mnoha oblastech běžného
života, jako je otázka financí, bydlení, práce, ochrany spotřebitele, rozvoje komunikačních a
prezentačních dovedností, dluhového poradenství apod. Dále pořádáme pestrou škálu různých
zájmových kroužků, jako jsou kurzy PC, keramická dílna, kurzy českého jazyka, pohybové aktivity aj.
Máme tu pravidelné diskusní kluby, k dispozici jsou zde odborní poradci, které vám pomohou řešit
vaše životní problémy. Pořádáme společné výlety, terapeutické aktivity aj.

Komunitní centrum je prioritně určeno pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
V současné době rozšiřujeme naše aktivity také na Frýdlantsko. První z těchto aktivit je
ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA (rukodělné tvořivé činnosti), která se nyní rozjíždí ve městě Frýdlant.
Tato dílna bude otevřena každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Plánujeme zde postupně rozšiřovat naše
aktivity, přijďte za námi!

Aktivity komunitního centra ve Frýdlantu budou probíhat v budově, kde sídlí Česká pošta, na
adrese Okružní 1260, Frýdlant. Vchod do našich prostor je ze zadní strany budovy přes dvůr.
Bližší informace, vám ráda poskytne Marie Kašparová 777677903, nebo na emailové adrese: kasparova@sdruzenitulipan.cz

https://www.sdruzenitulipan.cz/